Bộ Tứ Quý Ngâm Rượu- Đông Trùng Sâm Nhung Hải Mã ( wine-soaked quartet set )

550.00 $

Bộ tứ quý ngâm rượu bao gồm :

  1. 10 gr đông trùng hạ thảo mắt đỏ Bhutan ( 45 con )
  2. 100 gram nhân sâm khô Núi Trường Bạch
  3. 100 gram Lộc Nhung Hươu
  4. 5 cập Hải mã
CONTACT US

Trinh Yen Nest
Phone: 402-580-9287
Facebook: https://www.facebook.com/trinhyennest/
Address: Lincoln NE 68521 USA

+14025809287