100gr Yến sào tinh chế ( 100gr white Premium edible bird’s nest )

289.00 $

Yến Sào Bạch Yến, được làm sạch từ những tổ Yến già tổ, trắng ngà, có nguồn gốc từ Khánh Hoà .. cho ra  những tổ Yến sợi to, và nguồn dinh dưỡng cao nhất .

CONTACT US

Trinh Yen Nest
Phone: 402-580-9287
Facebook: https://www.facebook.com/trinhyennest/
Address: Lincoln NE 68521 USA

+14025809287