300gr Yến sào tinh chế ( 300gr white Premium edible bird’s nest )

780.00 $

Mua ngay 300gr Yến sào tinh chế 1 mặt sợi

không chỉ giảm 10% Bill

nhận ngay nồi chưng Yến tự động với giá $0

CONTACT US

Trinh Yen Nest
Phone: 402-580-9287
Facebook: https://www.facebook.com/trinhyennest/
Address: Lincoln NE 68521 USA

+14025809287